Reklamacije

Postupak reklamacije
Trgovac je po zakonu u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošackog spora.

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Dužnost kupca je da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima, i ukoliko ima nedostataka koje je uočio javi odmah inače će izgubiti prava koja mu u vezi s tim pripadaju. Ukoliko je pregled obavljen kasnije, ili roba ima skrivene nedostatke koji se nisu mogli odmah uočiti, kupac ima rok od tri dana da o tome obavesti prodavca. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja paket ne bi trebalo da preuzmete.

U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381628311185, ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@mariva.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke,pozovete telefonom na broj +381628311185 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@mariva.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Uz kupljeni aparat dobijate garantni list (25 meseci garancije) kojim ostvarujete pravo na servis aparata u garantnom roku preko ovlašćenog servisa koji je označen na garantnom listu.

Ukoliko je proizvod ispravan ali potrošač želi, iz nekog razloga, da odustane od ugovora i proizvod vrati, to može uraditi u roku od 14 dana od momenta kada je isti njemu uručen. U tom slučaju potrošač ima pravo na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, ali snosi troškove povraćaja kupljene robe. Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilnim održavanjem robe.

Ukoliko ste robu kupili putem naše online prodavnice a imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na email adresu: office@mariva.rs.